GroenLinks wil niet klakkeloos grote aantallen woningen bouwen, maar gericht en specifiek bouwen naar de behoefte van de inwoners. Wij pleiten voor een gevarieerd aanbod van woningen voor nieuwere vormen van wonen zoals Centraal Wonen, generatiewoningen, co-ouderwoningen en Tiny Houses.

Wonen in een groene wijk is gezond. Daarom wil GroenLinks dat wordt geïnvesteerd in openbaar groen, met name in de wijken waar weinig particulier groen aanwezig is, bijvoorbeeld door het ontbreken van voortuinen. Buurtbewoners die hun straat of buurt willen vergroenen, krijgen onze hulp.

We zijn terughoudend met nieuwe woningen, scholen en andere voorzieningen binnen 300 meter van de snelweg. Het inademen van schone lucht is van levensbelang. De luchtkwaliteit in Baarn wordt verbeterd door te investeren in meer groen en schoner vervoer. Het RIVM meet de luchtkwaliteit regelmatig.Voor de beoogde bouwlocatie op de Noordschil betekent dit dat onderzocht wordt of aanvullende maatregelen, zoals een geluidswal of groene bufferzone voldoende bijdragen aan de kwaliteit van lucht en geluid om verantwoord te kunnen wonen op deze locatie. Als dit niet mogelijk is willen wij geen woningbouw op de Noordschil.