Nieuws

Laten we oog blijven houden voor de ander

"Het is vandaag Wereldvluchtelingendag. Er zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest voor oorlog, honger en geweld. Ik realiseer mij steeds vaker hoe bevoorrecht ik ben dat ik hier in Nederland geboren ben. Wij hoeven niet te vluchten. We leven hier in vrijheid, we kunnen onszelf zijn, we kennen welvaart. Ik voel me rijk. Toch maak ik me zorgen om de toekomst. Laten we oog blijven houden voor de ander, want als raadslid ben je er in de eerste plaats voor wie niet voor zichzelf kan opkomen; kwetsbare mensen, maar ook de natuur, insecten, dieren en onze planeet."

Lees verder

Struikelen over fietsen in de Laanstraat Struikelen over fietsen in de Laanstraat

Momenteel wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de Laanstraat en een deel van de Brinkstraat. Later volgt ook het parkeerterrein Laanstraat en tevens zijn er plannen voor de Brink. GroenLinks heeft bij de planvorming van de projecten in het centrum van Baarn meerdere malen aandacht gevraagd voor fietsvoorzieningen. Wij vinden het van belang dat ons centrum aantrekkelijk is voor mensen die lopend of op de fiets komen.
In het gedeelte van de Laanstraat wat reeds de nieuwe inrichting heeft, valt op dat hier nauwelijks fietsparkeervoorzieningen zijn aangebracht.

Lees verder

Herdenking Alma Nijmeijer

Op 20 mei vond de herdenking plaats van het leven van Alma. De kinderen van Alma organiseerden een mooie bijeenkomst in een van de lokalen van LOKAAL-O, de plaats waar Alma vrijwillig haar taallessen aan asielzoekers uit Baarn verzorgde en waar ze nog zo graag vele jaren mooie dingen voor de buurt had willen doen.

Lees verder

In memoriam: Alma Nijmeijer

Donderdagochtend 10 mei is ons dierbare bestuurslid Alma Nijmeijer overleden; het geweten van GroenLinks Baarn, betrokken vanaf het begin. We zullen haar missen.

Lees verder

Reactie GroenLinks Baarn op concept-coalitieakkoord

Op dit moment onderhandelen VVD, D66, CDA en CU/SGP over een coalitieakkoord. Informateur Erwin Jansma (VVD) heeft de overige partijen in de gelegenheid gesteld hun belangrijkste punten aan hem te mailen, zodat de onderhandelende partijen deze nog mee zouden kunnen nemen in het akkoord. Het verzoek om daadwerkelijk hierover mee te praten werd afgewezen. Daarom heeft GroenLinks Baarn besloten geen punten in te brengen. Lees hieronder onze brief aan de informateur.

 

Lees verder

Kiezers bedankt!

Een week geleden waren de gemeenteraadsverkiezingen. Na een intensieve campagne en een bijzonder spannende uitslagenavond moesten we even een paar dagen bijkomen, maar inmiddels zijn we al weer volop plannen aan het maken voor de komende periode. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om kort terug te blikken op de afgelopen maanden en uiteraard vooruit te kijken naar wat komen gaat.

Lees verder

Pagina's