Nieuws

Gezocht: betrokken bestuursleden!

De leden van GroenLinks Baarn hebben op de algemene ledenvergadering van 8 maart gestemd voor een nieuwe afdelingsvisie: waarbij we meer verbinding willen leggen tussen politiek en samenleving, de leden actiever willen betrekken bij GroenLinks en aan de slag willen met thema’s die voor ons belangrijk zijn, zoals circulaire economie, biodiversiteit en inclusieve samenleving.

Lees verder

Ecotafels leiden tot integrale Groenvisie voor Baarn

Na het succes van de door GroenLinks Baarn georganiseerde thema-avond over ecologisch groenbeheer in november en de eco-tafels afgelopen februari, stond er deze maand een brief in de Baarnsche Courant, gericht aan de gemeenteraad, waarin 37 inwoners opriepen tot een omslag in het denken over groen in Baarn. Niet alleen de afname van groen, maar ook het gebrek aan variatie leidt tot een drastische afname van de biodiversiteit. Dit vraagt om een heldere visie op ons groen.

Lees verder

BLOG: Tiny House in Baarn

GroenLinks Baarn is voorstander van nieuwe vormen van wonen die beter aansluiten bij de wensen van bewoners. Niet alleen maar groter en luxer, maar soms ook kleiner en dichter bij de natuur. Tiny Houses zijn hiervan een voorbeeld: betaalbare, kleine woningen die vrijwel geheel zelfvoorzienend zijn. Doordat deze woningen ook verplaatsbaar zijn, passen ze goed bij zogenaamde pauzelandschappen. Dit zijn plekken die in de toekomst worden (her)ontwikkeld, maar nu min of meer braak liggen. We waren blij verrast dat ook in Baarn een Tiny House te vinden is. Lees hier het verhaal van de twee bewoners!

Lees verder

Luisteren naar de stem van bewoners

Voor je als gemeenteraadslid een besluit neemt, moet je vaak belangen tegen elkaar afwegen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Inbreng van belanghebbenden is dan cruciaal. De discussie over de bouwplannen rond Tromplaan 1 laat zien dat inspreken in de gemeenteraad effect kan hebben. Dat in gesprek gaan met raadsleden prettig en zinvol kan zijn. En dat we er zo samen voor kunnen zorgen dat we Baarn groen en leefbaar houden.

Lees verder

Iedereen telt mee!

Bij GroenLinks denken veel mensen in eerste instantie aan het klimaat en natuur. Maar GroenLinks staat ook voor een inclusieve samenleving, waar iedereen meetelt. De maand januari stond in het teken van deze inclusieve samenleving. En het is mooi om te zien dat thema breed leeft, zowel binnen de politiek als daarbuiten.

Lees verder