In de raad stemden wij voor een Cultuurhuis op de Brink, dat helaas geen meerderheid kreeg. We pleiten er nog altijd voor om culturele en educatieve ruimten in het hart van Baarn onder één dak te brengen: een ‘Huis van Baarn’ op de Brink. Een huis waar de inwoners zelf - zeker ook jongeren – zich bij betrokken voelen. Waar ze hun creativiteit kunnen uiten en elkaar kunnen ontmoeten.

We willen ruimte bieden voor kunst in etalages van leegstaande winkels. We streven naar een gevarieerder gebruik van de muziektent op de Brink, in samenspraak met de omwonenden en ondernemers op de Brink.

Organisatoren van evenementen moeten door de gemeente welwillend worden ondersteund op basis van het principe ‘ja, mits’ en niet ‘nee, tenzij’. Dit kan bijvoorbeeld door een ambtenaar aan te stellen die helpt om de procedures sneller te doorlopen. Ervaringen en draaiboeken van vorige geslaagde festivals kunnen worden gedeeld.

Kunst en cultuur moeten voor iedereen, ongeacht inkomen, toegankelijk blijven. Waar nodig kan het kunst- en cultuuraanbod worden gestimuleerd door het beschikbaar stellen van projectsubsidies, maar ook door promotieactiviteiten in de regio.

Meer weten? Lees hier ons verkiezingsprogramma.

GroenLinks heeft het Podiumkunsten Stembusakkoord van de VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) ondertekend. Daarmee onderstrepen we het belang van een gezonde en weerbare toekomst voor podiumkunsten in Baarn.